Noutati

Admitere Master SIAM

Adaugat la: 23 September 2013

ÎNSCRIERI

– Miercuri, 25.09.2013 – între 9 – 15.00, mansardă, sala A 12
– Joi, 26.09.2013 – între 9.00 – 13.00, mansardă, sala A 12

Nr. locuri disponibile sesiunea septembrie

Master SIAM

BUGET

TAXĂ

5

5

 

DOCUMENTE NECESARE:

a) Cerere de înscriere – formular tip furnizat în momentul înscrierii

b) Diploma de licenţă sau adeverinţă de absolvire (numai pentru promoţia din anul  curent). Diploma sau adeverinţa se depun în original pentru candidaţii la locurile de la buget, şi original sau în copie legalizată pentru candidaţii la locurile cu taxă. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de master.

c) Supliment la diplomă pentru promoţiile anterioare

d) Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocaţie bugetară la studii de tip master

e) Diploma de bacalaureat în original pentru candidaţii pe locurile de la buget sau în copie legalizată pentru candidaţii pe locurile cu taxă

f) Certificat naştere (în copie legalizată)

g) Copie carte de identitate

h) Doua fotografii 3 / 4 cm

i) Chitanţa de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea de taxă

j) Dosar plic

COLOCVIUL DE ADMITERE va avea loc JOI 26.09.2013 ora 14.00 sala E08

Pentru informatii suplimentare: anca.nicu@et.utcluj.ro