Didactic

Colectivul de Inginerie Medicala s-a constituit în 1995, având ca obiectiv principal pregatirea teoretica si practica a studentilor pentru un domeniu de mare perspectiva.

S-a asigurat astfel perfectionarea profesionala cadrelor didactice la University of  Sheffield, Anglia, Universitatea de Medicina din Viena, Universitatea din Patras, Grecia, etc. Membrii colectivului desfasoara activitati didactice, in special ore de lucrari practice, dar si activitati de cercetare in domeniul mentionat.

Având în vedere alinierea la standardele europene şi mondiale, inclusiv la principiile şi recomandările cuprinse în „declaraţia de la Bologna”, pentru studenţii admişi în facultatea noastră la specializarea Stiinte Ingineresti Aplicate structura pe domenii şi programe de studii este următoarea:

Ciclu 1 – licenta 4 ani

Stiinte ingineresti aplicate – cu programul Inginerie Medicala

Ciclu 2 – master 2 ani

Stiinte ingineresti aplicate in medicina

Trebuie subliniat ca educatia profesionala a studentilor Facultatii de Inginerie Electrica nu neglijeaza un aspect important al activitatii post-universitare, si anume pregatirea pedagogica. Cei interesati de cariera didactica au posibilitatea sa urmeze Modulul Pedagogic, care include discipline ca: Pedagogie, Metodica, Psihologie.