Doctorat

Studiile universitare de doctorat reprezinta al III-lea ciclu de studii universitare si permit dobandirea titlului de doctor in baza unui cod al studiilor universitare de doctorat, aprobat prin hotarare a Guvernului. Programele de studii universitare de doctorat se organizeaza in Scoala doctorala. Durata programului de studii universitare de doctorat este de 3 ani.

In cadrul Colectivului de Inginerie Medicala exista 3 conducatori de doctorat in domeniul Inginerie Electrica.

Pentru mai multe informatii consultati pagina urmatoare.